Skip to main content

magyar  English

Kölcsönzés

Elérhetősége:

Telefon: 52/415-155/77726
E-mail: mkk@lib.unideb.hu

A kölcsönzés szabályai:

A könyvtárból névre szóló érvényes olvasójeggyel, személyesen lehet kölcsönözni.
Az olvasójegy másra át nem ruházható.
Az elveszett olvasójegy pótlása 500 Ft.

Az olvasó a kölcsönvett dokumentumokért anyagi felelősséggel tartozik és köteles azokat minden rongálódástól megóvni. Az elveszett, megrongált dokumentumot pótolni kell.

Ugyanabból a műből egy olvasónál csak egy példány lehet.

Az olvasó adataiban történt változást, az olvasójegy elvesztését és a személyigazolvány cseréjét a könyvtár felé jelezni kell. Az elveszett olvasójegyet a könyvtár letiltja.

Az olvasójegy a tanév végéig érvényes. Meghosszabbítása csak úgy lehetséges, ha könyvtartozás és bírság nem terheli.

A kölcsönzési határidőt és a hosszabbítás lehetőségét a dokumentum példányszámának és keresettségének figyelembevételével a könyvtáros állapítja meg. Csak helyben használhatóak az egypéldányos és nagy értékű dokumentumok.

A raktárban elhelyezett könyvek kérőlappal kérhetők, melyeket a kölcsönzésben lehet leadni.

A kölcsönzés határideje a lejárat előtt személyesen, telefonon vagy e-mailben hosszabbítható meg abban a könyvtári egységben, ahonnan a könyvet kikölcsönözték.

A kölcsönzési határidőt túllépő olvasónak késedelmi díjat kell fizetnie, ennek összege kötetenként és naponta 50.- Ft + a felszólító levél postaköltsége. A késedelmi díj rendezéséig újabb dokumentum nem kölcsönözhető, hosszabbítás nem kérhető.

A tanulmányok befejezésével illetve megszakításakor a Könyvtár "köröző" lapon igazolja a tartozások rendezését. Fennálló tartozás esetén a Tanulmányi Hivatal a diploma vagy egyéb hivatalos okmány kiadását felfüggeszti a hallgató számára.

A könyvtár szolgáltatásait csak beiratkozott olvasók vehetik igénybe.

A Debreceni Egyetem oktatói, PhD hallgatói és dolgozói maximum 20, hallgatói 12 könyvet kölcsönözhetnek, minden más olvasó 5 könyvet.

A kölcsönzési határidő 30 nap, ami 5 alkalommal hosszabbítható, amennyiben a könyvre nem kértek előjegyzést.

A Műszaki Kar oktatói és dolgozói számára a kari könyvtárban a kölcsönzési határidő egy tanév.
A korlátozottan kölcsönözhető könyvek egy éjszakára ill. hétvégére vihetőek el.

Nem kölcsönözhetőek a folyóiratok, szabványok, szabadalmak, TER dokumentumok, kapcsos könyvek, ezekhez a hozzáférést biztosítjuk.

A nyári szünetben könyvtári dokumentumok nem maradhatnak a hallgatóknál. Kivételt képeznek a halasztott vizsgákhoz és a TDK dolgozatokhoz kikölcsönzött könyvek. Ezeket legkésőbb a következő tanévre történő beiratkozás előtt vissza kell hozni. Könyvtári tartozás automatikusan nem vihető át a következő tanévre sem a hallgatóknak, sem az oktatóknak.

A raktárból meghatározott időpontokban (9, 11, 13, 15 órakor) hozzuk fel a kért könyveket.