Skip to main content

magyar  English

Könyvtárközi kölcsönzés

Cím: 4028 Debrecen, Ótemető u. 2-4.
Szolgáltatás helye: Fszt. 21.
E-mail: kszagi@lib.unideb.hu
Tel.: (52) 415-155 / 77726

A könyvtárközi kölcsönzés szolgáltatás nem a DEENK tagkönyvtárai közötti kölcsönzést jelenti, hanem a DEENK tagkönyvtárainak állományából más könyvtárak, vagy más könyvtárak olvasói számára történő kölcsönzés, illetve a DEENK tagkönyvtárainak olvasói kölcsönözhetnek más könyvtáraktól dokumentumokat.
Bármely beiratkozott olvasó ill. könyvtár jogosult a könyvtárközi kölcsönzésre, ha vállalja a könyvtárközi kölcsönzés szabályainak betartását.
További információkat olvashat itt.