Skip to main content

magyar  English

Szabvány gyűjtemény

A gyűjteményt mintegy 64 400 szabadalom, 80 000 szabvány, több, mint 100 féle szabványgyűjtemény és szabványjegyzékek alkotják.

A felölelt szakterületek:

  • Természettudományok (matematika, fizika, kémia, földtudományok, biológia, környezettudományok, stb.)
  • Műszaki tudományok (építőmérnöki, villamosmérnöki, építész-mérnöki, gépészeti, közlekedési, vegyészmérnöki, informatikai és anyagtudományok, stb.)
  • Orvostudományok (elméleti, klinikai, gyógyszer-és egészségtudományok, stb.)
  • Agrártudományok (növénytermesztés és kertészet, állattenyésztés, állatorvostan, élelmiszertudományok, erdészet és vadgazdálkodás, stb.)

A gyűjteményt 1952-től 1995-ig a kötelespéldányok képezik. 1995-től a szabványokat csak vásárlással gyarapítjuk. A szabadalomtár 1995-ben lezárult, nem gyarapítjuk.

Feltárás, elérhetőség
Helyben használhatók, kölcsönözésük, fénymásolásuk nem engedélyezett.