Skip to main content

magyar  English

Adatbázisok

Tárgy :
Böngészés:
0-9abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Keresés:
általános e-folyóirat gyűjtemény, multidiszciplináris
E
Bezár

Science Direct

Hozzáférés:
www.sciencedirect.com

Adatbázis jellege: teljes szöveges

Tartalma: A ScienceDirect az Elsevier kiadó full-text adatbázis szolgáltatása. Fő profilja a természettudományos, műszaki és orvosi folyóiratok nyomtatott és elektronikus formában való terjesztése. Teljes szövegű hozzáférést biztosít a saját kiadású papíralapú folyóiratok elektronikus változatához, illetve más kiadók e-folyóirataihoz.

Az adatbázissal kapcsolatos kérdéseivel forduljon az adatbázis referenséhez:Pappné Czappán Marianna mczappan@lib.unideb.hu 61910
[ Bezár ]
kémia
E
Bezár

SciFinder

Hozzáférés:
A SciFinder weben történő elérhetősége előzetes regisztrációhoz kötött. Regisztrálni és az adatbázist használni egyetemi IP címekről lehet.

A regisztráció menete:
Következő linken lehet regisztrálni: [1]
Regisztráció után a megadott email címre kapunk egy levelet, és az abban lévő URL-t be kell tölteni a böngészőbe. Ezt követően a regisztrációnk sikeresnek minősül.

SciFinder belépés és további információk: https://scifinder.cas.org

Adatbázis jellege: bibliográfiai adatbázis

Adatbázis leírása: A CAS (Chemical Abstracts Service) adatbázisait dolgozza fel, mely 1907-től napjainkig több tízezer tudományos folyóiratból, 497 millió cikket dolgoz fel, többek között a CAplus és a MEDLINE adatbázisokból. A folyóiratok mellett megtalálhatók könyvek, ismertetők, disszertációk, konferencia kiadványok és szabadalmak is. Magába fogalja a CAS Registry adatbázist is, mely 127 millió szerves és szervetlen vegyületet és azok tulajdonságait tartalmazza. A SciFinder további hozzáférést biztosít 81 millió egyszerű, összetett reakcióhoz.
Az adatbázissal kapcsolatos kérdéseivel forduljon az adatbázis referenséhez:

Pappné Czappán Marianna mczappan@lib.unideb.hu 61910
[ Bezár ]
agrártudományok, biológia, informatika, kémia, matematika, multidiszciplináris, élettudomány, műszaki tudományok
E
Bezár

SciTech Premium Collection

Hozzáférés: http://search.proquest.com/scitechpremium?accountid=15756

Az adatbázis tartalma: A Proquest természettudományi és műszaki adatbázisa közel 8.000 folyóirathoz, jelentéshez, konferencia kötethez nyújt teljes szövegű hozzáférést. Ezen felül 11 milló szabadalmat és számos szakterületi bibliográfiai adatbázist (Agricola, Metadex, Medline, Toxline) is tartalmaz. Jól használható az agrártudományok, a természettudományok, a műszaki tudományok, az élettudományok és az informatika területein egyaránt.

Elérhető címek listája: címlista

[ Bezár ]
multidiszciplináris
E
Bezár

SCOPUS

Hozzáférés: http://www.scopus.com

Az adatbázis jellege: bibliográfiai adatbázis sok esetben teljes szöveggel.

Az adatbázis tartalma:

A SCOPUS egy multidiszciplináris (főleg természettudományi), absztraktokat és bibliográfiai adatokat tartalmazó, URL címek megadásával, linkeléssel komplex szolgáltatások nyújtására is alkalmas adatbázis. Bár igen magas készültségi fokon áll, de még jelenleg is töltik föl visszamenőleges adatokkal. A feldolgozás könyvtárak, tudományos intézetek és kutatók bevonásával történik. Teljes mértékben feldolgozta a Medline-t és a Medline folyóiratokat. Pillanatnyilag mintegy 5000 kiadó 22 748 lektorált folyóiratát tartalmazza, legfeljebb a hatvanas évek közepéig visszamenőleg. Ezen kívül több mint 3000 Open Archives folyóiratot is feldolgoz és sok, csak elektronikusan megjelenő (e-only) periodikát is ismer. A források között vannak szabadalmak és weboldalak is. A napi frissítésű adatbázis sok magyar forrást is tartalmaz.

Az adatbázissal kapcsolatos kérdéseivel forduljon az adatbázis referenséhez:
 

Bor Balázs bbor@lib.unideb.hu 61927
[ Bezár ]
általános e-folyóirat gyűjtemény, multidiszciplináris
E
Bezár

SpringerLink

Hozzáférés:
link.springer.com címen

Az adatbázis jellege: folyóiratok teljes szövegű adatbázisa

Az adatbázis tartalma: A Springer és néhány egyéb kiadó 1800 feletti folyóiratának, s több könyvsorozatának elektronikus változata, sok esetben 1997-ig visszamenőleg. A dokumentumok teljes szövegéhez gyakran társulnak kizárólag online elérhető szolgáltatások (mellékletek, hírlevelek, vitafórumok, témafigyelés). Az adatbázis online könyvtárak formájában az alábbi tudományterületeket öleli fel: orvostudomány; élettudományok; föld- és környezettudományok; kémia; matematika; számítástechnika; fizika és csillagászat; műszaki tudományok; közgazdaságtan; jogtudomány; humán- és társadalomtudományok.

Az adatbázissal kapcsolatos kérdéseivel forduljon az adatbázis referenséhez:

 

Pappné Czappán Marianna mczappan@lib.unideb.hu 61910
[ Bezár ]
statisztika, gazdaságtudományok
Free
Bezár

STADAT

A Központi Statisztikai Hivatal elektronikus tájékoztatási rendszere.

Hozzáférés: ingyenes online szolgáltatás (http://www.ksh.hu/stadat).

Az adatbázis jellege: statisztikai adatok, táblázatok

Az adatbázis tartalma:

 • Táblázatok blokkja (országos, területi, nemzetközi adatok)

 • Tájékoztatási adatbázis (több statisztikai mutató nagyobb részletességgel, a felhasználó igénye szerint átszerkeszthető)

 • Letölthető országos kiadványok blokkja (A KSH gyorstájékoztatói, a Legfrissebb adatok kiadványai és az Időszaki kiadványok Word, Excel és pdf-formában). Mindenből csak az utolsó verziót tárolják

 • Magyarország helységnévtára.

 • Keresés végezhető:

 • Kulcsszóra (maximum négy lehet). A keresés eredményére kattintva megjelenik a teljes dokumentum

 • Statisztikai táblákra menülapokon keresztül (az évet, a statisztikai területet, majd a táblacímet kiválasztva jutunk el a keresett adatokhoz). 1997-től találunk kimutatásokat.

 • Az adatbázis jól felépített használati útmutatóval rendelkezik.

  [ Bezár ]
  jogtudomány, műszaki tudományok
  Free
  Bezár

  Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

  Hozzáférés: https://www.sztnh.gov.hu/hu

  Az adatbázis tartalma:

  A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a 2010. évi CXLVIII. törvény  265. §-a szerinti, 2011. január 1-jei névváltozás előtt: Magyar Szabadalmi Hivatal) a szellemi tulajdon védelméért felelős kormányhivatal, amely a találmányi szabadalmakról szóló 1895. évi XXXVII. törvény-czikk 23. §-a alapján jött létre 1896-ban.

  A Hivatal feladat- és hatáskörébe tartozik az Szt. 115/G. §-a alapján:

  a) az iparjogvédelmi hatósági vizsgálatok és eljárások lefolytatása;
  b) a szerzői és a szerzői joghoz kapcsolódó jogokkal összefüggő egyes feladatok ellátása;
  c) az állami dokumentációs és információs tevékenység a szellemi tulajdon területén;
  d) a szellemi tulajdon védelmét szabályozó jogszabályok előkészítésében való részvétel;
  e) a szellemi tulajdon védelmére irányuló kormányzati stratégia kidolgozása és érvényesítése, az ehhez szükséges állami intézkedések kezdeményezése, illetve végrehajtása;
  f) a szellemi tulajdon területén folyó nemzetközi, illetve európai együttműködés szakmai feladatainak ellátása;
  g) a kutatás-fejlesztési tevékenység minősítésével kapcsolatos hatósági és szakértői feladatok ellátása.

  A hivatal oldalán elérhető adatbázisok:

  • E-kutatás
  • E-nyilvántartás
  • Önkéntes műnyilvántartás
  • Árva művek nyilvántartása
  • Közös jogkezelő szervezetek nyilvántartása
  • Szerzői Jogi Szakértői Vélemények
  • Jegyzék az európai szabadalmi bejelentések közzétett igénypont-fordításairól
  • Iparjogvédelmi osztályozási rendszerek
  • Online könyvtári katalógus (HunTéka)
  • Külföldön bejelentett és lajstromozott iparjogvédelmi dokumentumok adatbázisai
  • Védjegy kutatási adatbázisok
  • Földrajziárujelzők adatbázisai
  • Formatervezésiminták adatbázisai
  • Hogyan kutassunk?
  [ Bezár ]
  szociológia
  Free
  Bezár

  SzocioWeb

  A SzocioWeb 1970-2006 között megjelent magyar vonatkozású szociológiai irodalom válogatott bibliográfiai adatbázisa.

  Az adatbázis mintegy 130.000 bibliográfiai tételből áll.

  Hozzáférés: http://database.fszek.hu:2009/szocopt/szoc0402.htm?v=szoc&a=start&a1

  2006 utáni folytatása a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár katalógusában kereshető:

  http://saman.fszek.hu/WebPac/?action=advancedsearchpage

  A webes katalógusban az összetett keresésnél a Gyűjtemény menüpontban lehet szűkíteni a keresést a szociológiai bibliográfiára. A tárgyszavas visszakeresés a tárgyszókészlet teljes megújításáig csak korlátozott mértékben alkalmazható. Az adatbázist folyamatosan töltik fel a tanulmányok teljes szövegére utaló hivatkozásokkal. /Fulltext/
  Az adatbázis folyóiratcikkek, cikksorozatok, tanulmánykötetek, monográfiák, és többkötetes könyvek leírását tartalmazza a szociológia határterületeinek köréből. Évente több mint 1000 könyv és közel 200 féle folyóirat analitikus feltárása alapján készül. A tételek minden lényeges adata külön-külön és tetszőleges kombinációban visszakereshető. Lehetőséget nyújt az egy vagy több folyóiratban megjelent viták figyelemmel kísérésére és az egyes könyvekről írott könyvismertetések áttekintésére. Visszakereshetők a részletesen feldolgozott tanulmánykötetek egyes tanulmányai, valamint a cikksorozatokba, tematikus számokba tartozó cikkek adatai. A témák szerinti keresést segítik a szociológiát és határterületeit lefedő átfogóbb témakörök és a részletezőbb fogalmakat leíró, javarészt tezauruszba rendezett tárgyszavak, valamint a címeket helyenként kiegészítő rövid annotációk. Az adatbázis nemcsak a magyarországi, hanem a külföldön megjelenő magyar vonatkozású irodalmat is tartalmazza.

  [ Bezár ]