Skip to main content

magyar  English

Adatbázisok

Tárgy :
Böngészés:
0-9abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Keresés:
jogtudomány, történettudomány
Free
Bezár

A sajtóadatbázis a korábban PressDok (belföldi sajtófigyelés) és HunDok (külföldi sajtófigyelés) néven ismert adatbázisokból jött létre. Belföldi vonatkozásban a hazai politikai, gazdasági és részben jogi sajtóban (mintegy 30 napi- és hetilapban, folyóiratban) megjelent válogatott cikkeket tárja fel, kiemelt hangsúlyt fektetve a politikai aktualitásokra, a pártok, politikai, gazdasági és érdekvédelmi szervezetek állásfoglalásaira, véleményformáló kutatók elemzéseire és az Országgyűlést közelebbről érintő témákra. A magyar vonatkozású, valamint a kelet-közép-európai régió országairól szóló, elemző cikkekre épülő külföldi sajtó szemlézése a közelmúltig a könyvtár állományában megtalálható kb. 50 mértékadó külföldi, szomszédos országbeli, nyugat- és kelet-közép-európai, amerikai, kanadai és ausztráliai napi- és hetilap alapján zajlott. Az online elérhetőségek bővülése miatt a válogatás napjainkban csak a környező országokban megjelenő, kurrens magyar nyelvű időszaki kiadványok cikkeire koncentrál, válogató jelleggel.

Az adatbázissal kapcsolatos kérdéseivel forduljon az adatbázis referenséhez:

Szendrei László történettudomány szendreilib.unideb.hu 22839
[ Bezár ]
e-folyóirat gyűjtemény, multidiszciplináris
DE
Bezár

Az Elsevier kiadó szolgáltatása, elsődleges platform a szigorúan lektorált tudományos irodalmak számára. Fő profilja a természettudományos, műszaki és orvostudományi lektorált folyóiratok, cikkek, könyvek, könyvfejezetek elektronikus formában való terjesztése. Teljes szövegű hozzáférést biztosít a saját kiadású papíralapú folyóiratok elektronikus változatához, illetve más kiadók e-folyóirataihoz, valamint open acces tartalmakhoz.

Az adatbázissal kapcsolatos kérdéseivel forduljon az adatbázis referenseihez:

Köpösdi Zsuzsa általános nyelvészet, amerikanisztika, anglisztika, pszichológia, szociológia koposdilib.unideb.hu 61916
Machlikné Bajnay Csilla kémia csbajnaylib.unideb.hu 88427; 65213
Pappné Czappán Marianna biológia, orvostudományok mczappanlib.unideb.hu 61910
Szulyákné Kovács Marianna csillagászat, geotudományok mszulyaklib.unideb.hu 22175
[ Bezár ]
gyógyszerészet, kémia
DE
Bezár

SciFinder a Chemical Abstract Service (CAS) által létrehozott kémiai adatbázis, a Chemical Abstract online változata, számos információval kiegészítve. Tartalmazza a CAplus bibliográfiai adatbázist, mely a kémiai és az interdiszciplináris tudományterületek (biokémia, genomika, fizikai-kémia, alkalmazott tudományok) eredményeit 50.000 tudományos folyóiratból indexeli 1907-től napjainkig. 1.500 kulcsfontosságú szakfolyóirat minden cikkéről bibliográfiai információt és absztraktot közöl, továbbá könyvekhez, szabadalmakhoz, ismertetőkhöz, disszertációkhoz, konferencia kiadványokhoz, elektronikus folyóiratokhoz nyújt hozzáférést. Számos hivatkozást tartalmaz a Medline adatbázisból, magába foglalja a CAS Registry anyagismereti adatbázist is, mely több mint 130 millió szerves és szervetlen vegyületet és azok tulajdonságait tartalmazza. A SciFinder további hozzáférést biztosít 98 millió egyszerű, összetett reakcióhoz. Az adatbázisban legfontosabb keresési szempontok témára, szerzőre, folyóiratra, szabadalomra, kémiai vegyületre, struktúrára és reakcióra történő keresés. Weben történő elérhetősége előzetes regisztrációhoz kötött. Regisztrálni és az adatbázist használni egyetemi IP címekről lehet.

Az adatbázissal kapcsolatos kérdéseivel forduljon az adatbázis referenseihez:

Machlikné Bajnay Csilla kémia csbajnaylib.unideb.hu 88427; 65213
Pappné Czappán Marianna biológia, orvostudományok mczappanlib.unideb.hu 61910
[ Bezár ]
agrártudományok, biológia, informatika, kémia, matematika, multidiszciplináris, élettudomány, műszaki tudományok
DE
Bezár

A Proquest természettudományi és műszaki adatbázisa közel 8.000 folyóirathoz, jelentéshez, konferenciakötethez nyújt teljes szövegű hozzáférést. Ezen felül 11 milló szabadalmat és számos szakterületi bibliográfiai adatbázist (Agricola, Metadex, Medline, Toxline) is tartalmaz. Jól használható az agrártudományok, a természettudományok, a műszaki tudományok, az élettudományok és az informatika területein egyaránt.

Elérhető címek listája: címlista

Az adatbázissal kapcsolatos kérdéseivel forduljon az adatbázis referenseihez:

Machlikné Bajnay Csilla kémia csbajnaylib.unideb.hu 88427; 65213
Pappné Czappán Marianna biológia, orvostudományok mczappanlib.unideb.hu 61910
Szabó Ildikó agrártudományok iszabolib.unideb.hu 61802
Szulyákné Kovács Marianna csillagászat, geotudományok mszulyaklib.unideb.hu 22175
[ Bezár ]
multidiszciplináris
DE
Bezár

A legnagyobb lektorált folyóirat gyűjtőkörrel rendelkező absztrakt és hivatkozás adatbázis, amely átfogó képet ad a világ kutatási eredményeiről minden tudományterületen.

Az adatbázissal kapcsolatos kérdéseivel forduljon az adatbázis referenseihez:

Fazekas-Paragh Judit   jparaghlib.unideb.hu 61903
Köpösdi Zsuzsa általános nyelvészet, amerikanisztika, anglisztika, pszichológia, szociológia koposdilib.unideb.hu 61916
Pataki Gyöngyvér orvostudományok pataki.gyongyverlib.unideb.hu 61910
Pergéné Szabó Enikő gazdaságtudomány, jogtudomány, agrártudományok pergelib.unideb.hu 61910
[ Bezár ]
e-folyóirat gyűjtemény, multidiszciplináris
DE
Bezár

A természet-, műszaki- és az orvostudományok egyik legátfogóbb online gyűjteménye. Vezető kutatók számára fontos információkat nyújt azáltal, hogy nyomtatott és elektronikus folyóiratok, könyvek és referensz művek – az előfizetéstől függően - teljes szöveggel megtalálhatók benne. A nem előfizetett tartalmaknak csak az első két oldala tölthető le. Az Elsevier folyóiratokat nagy tudású szerkesztői csoport gondozza, a cikkek szigorúan lektoráltak. Más kiadók (pl. Urban, Vogel, Steinkopff, és Birkhäuser) kiadványaihoz is biztosít hozzáférést a felületén.

Az adatbázissal kapcsolatos kérdéseivel forduljon az adatbázis referenseihez:

Köpösdi Zsuzsa általános nyelvészet, amerikanisztika, anglisztika, pszichológia, szociológia koposdilib.unideb.hu 61916
Pappné Czappán Marianna biológia, orvostudományok mczappanlib.unideb.hu 61910
Pataki Gyöngyvér orvostudományok pataki.gyongyverlib.unideb.hu 61910
Szulyákné Kovács Marianna csillagászat, geotudományok mszulyaklib.unideb.hu 22175
[ Bezár ]
statisztika, gazdaságtudományok
Free
Bezár

Az adatbázis Magyarországra vonatkozó országos, területi és nemzetközi statisztikai adatait tartalmazza táblázatos formában. A kész táblákat tartalmazó táblarendszer a Központi Statisztikai Hivatal által gyűjtött, illetve más szervezetektől átvett, legfontosabb adatokat, mutatókat tartalmazza. A könnyebb tájékozódás érdekében a táblákat témakörök köré csoportosították. A témakörökön belül külön táblákban mutatják be az éves, évközi és hosszú idősoros adatokat. Területi adatokat megyékre és régiókra bontva, a fontosabb nemzetközi mutatókat pedig az Európai Unió tagországaira, illetve ezen felül még néhány országra vonatkozóan teszik közzé, biztosítva ezzel az országon belüli, illetve az országok közötti összehasonlítás lehetőségét. A táblák tartalmát a KSH munkatársai évente felülvizsgálják, figyelembe véve a felhasználói igényeket és az adatgyűjtések változásait. A táblák értelmezéséhez módszertani útmutató nyújt segítséget.

Az adatbázissal kapcsolatos kérdéseivel forduljon az adatbázis referenseihez:

Bartus Sándor gazdaságtudomány sbartuslib.unideb.hu 77224
Száldobágyi-Tóth Bettina fizika, könyvtártudomány, neveléstudomány toth.bettinalib.unideb.hu 22078
Szulyákné Kovács Marianna csillagászat, geotudományok mszulyaklib.unideb.hu 22175
[ Bezár ]
jogtudomány, műszaki tudományok
Free
Bezár

E-kutatási adatbázis

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által működtetett, Magyarország területén hatályos nemzetközi és közösségi iparjogvédelmi oltalmi formára kiterjedő ingyenes, kutatható adatbázis, amely az egyes iparjogvédelmi oltalmak részletes adatait tartalmazza. Az adatbázisban elérhető a szerzői jogi művek önkéntes műnyilvántartása, valamint az árva művek (olyan alkotások, melyek jogosultja ismeretlen) adatbázisa is. Folyamatosan bővül tartalmilag az új és hiányzó adatokkal, valamint visszamenőlegesen a régi szabadalmi leírások digitalizált, PDF-változatával. Keresni lehet benne az oltalmi formák azonosítói (lajstromszám, bejelentési, közzétételi szám, ügyszám), címe és megjelölése, a bennük található nevek, a bejelentés és lajstromozás napja, valamint a lajstromozás meghirdetése szerint, a keresőmezők összekapcsolásával és időintervallum beállításával is.

Az adatbázissal kapcsolatos kérdéseivel forduljon az adatbázis referenseihez:

Csüllög Mihály műszaki tudományok mcsulloglib.unideb.hu 61980
Gergely Gábor jogtudomány ggergelylib.unideb.hu 77216; 62264
Kovácsné Szabó Ágnes műszaki tudományok kszagilib.unideb.hu 77726
[ Bezár ]
szociológia
Free
Bezár

A Szocioweb 1970-2006 között megjelent magyar vonatkozású szociológiai irodalom válogatott bibliográfiai adatbázisa. Az adatbázis mintegy 130.000 bibliográfiai tételből áll.

2014-től a SzocioWeb teljes anyaga, 1970-től a legfrissebb bibliográfiai adatokig a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár katalógusában kereshető. Itt az összetett keresésnél a Szakbibliográfiák menüpontban lehet szűkíteni a keresést a Szociológiai bibliográfiára. Az adatbázis folyóiratcikkek, cikksorozatok, tanulmánykötetek, monográfiák, és többkötetes könyvek leírását tartalmazza a szociológia és határterületeinek köréből. Évente több mint 5.000 tétellel bővül. 1.000 könyv és közel 200 féle folyóirat analitikus feltárása alapján készül.

Az adatbázis nemcsak a magyarországi, hanem a külföldön megjelenő magyar vonatkozású irodalmat is tartalmazza. A dokumentumok legnagyobb része megtalálható a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtárában.

Az adatbázissal kapcsolatos kérdéseivel forduljon az adatbázis referenseihez:

Pataki Gyöngyvér orvostudományok pataki.gyongyverlib.unideb.hu 61910
Száldobágyi-Tóth Bettina fizika, könyvtártudomány, neveléstudomány toth.bettinalib.unideb.hu 22078
[ Bezár ]