Skip to main content

magyar  English

Bemutatkozás

Történelmi előzmények

A debreceni építészeti és rajzoktatás gyökerei az 1800-as évek elejére nyúlnak vissza. 1812-ben kezdte meg működését a debreceni "rajzoskola", ahol Kis Sámuel festő és rajztanár Architecturát és Perspectivát oktatott és hozzáfogott egy építészetről szóló tankönyv megírásához. Bár halála miatt a mű befejezetlen kézirat maradt, mégis ezt tekintjük az első debreceni építészeti tankönyvnek.
A 19. század első felében a Református Kollégium Nagykönyvtárának már 19 darab magyar nyelvű, építészettel foglalkozó könyv volt a birtokában, s az oktatásban is megjelentek az olyan alapvető műszaki tantárgyak, mint a matematika, ábrázoló geometria, mechanika.

A Műszaki Kar (MK) jogelődje egy kormányhatározat eredményeként, Felsőfokú Építőgépészeti Technikum néven jött létre 1965-ben. Jelenleg az intézmény - többszöri szervezeti átalakulás és névváltozás után - a Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok szervezeti keretében működik.

Könyvtárunk ma

Könyvtárunk nyilvános felsőoktatási műszaki szakkönyvtár. Dokumentum állományával és szolgáltatásaival segíti a karon folyó oktató-, kutatómunkát és részt vesz a régió műszaki szakembereinek szakmai továbbképzésében.

Gyűjteményi politikánkat ma a karhoz való alkalmazkodás jellemzi. Ennek megfelelően gyűjtjük, feldolgozzuk és szolgáltatjuk a karon oktatott tudományterületek, valamint a kapcsolódó alap-és határtudományok szakirodalmát.
Gyűjtőkörünk főbb területei: építész- és építőmérnöki, településmérnöki gépész- és épületgépész-mérnöki, vegyészmérnöki, villamosmérnöki, környezetmérnöki tudományok, műszaki menedzseri, műszaki informatikai, minőségbiztosítási ismeretek. Matematikai, fizikai, közgazdasági, jogtudományi, történelmi, filozófiai, pedagógiai, pszichológiai alapműveket is beszerzünk. Kézikönyvtárunkban általános és szaklexikonokat, szótárakat, műszaki táblázatokat, adattárakat, tervezési segédleteket és szakmai katalógusokat talál az olvasó.
A hozzánk látogató érdeklődők és tanulni vágyók 47 ezer kötetnyi szakkönyvet, jegyzetet használhatnak. A hallgatók felkészülését 100 féle magyar és 21 féle külföldi szakfolyóirat segíti. Az általános tájékozódást napi- és hetilapok szolgálják. Bekötött folyóirataink száma 3405 kötet.

2001-től a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár (DEENK) Műszaki Főiskolai Kari Könyvtáraként működtünk. Könyvállományunkat közös elektronikus katalógusban, a Corvinában tárjuk fel, így az interneten elérhető és könyvtárközi kölcsönzés útján a külső olvasók számára is hozzáférhető.

2010-től a nevünk: Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár (DEENK) Műszaki Könyvtára.