Skip to main content

magyar  English

Különgyűjteményeink

Szabadalom- és Szabványtár
Tervezési Segédletek (TS)
Magyar Építőipari Katalógus (MÉK)
Műszaki Kari jegyzetek gyűjteménye
Termékinformációs dokumentumtár (TER)
 

Szabadalom- és Szabványtár

A gyűjteményt mintegy 64 400 szabadalom, 80 000 szabvány, több, mint 100 féle szabványgyűjtemény és szabványjegyzékek alkotják.

A felölelt szakterületek:

 • Természettudományok (matematika, fizika, kémia, földtudományok, biológia, környezettudományok, stb.)
 • Műszaki tudományok (építőmérnöki, villamosmérnöki, építész-mérnöki, gépészeti, közlekedési, vegyészmérnöki, informatikai és anyagtudományok, stb.)
 • Orvostudományok (elméleti, klinikai, gyógyszer-és egészségtudományok, stb.)
 • Agrártudományok (növénytermesztés és kertészet, állattenyésztés, állatorvostan, élelmiszertudományok, erdészet és vadgazdálkodás, stb.)

A gyűjteményt 1952-től 1995-ig a kötelespéldányok képezik. 1995-től a szabványokat csak vásárlással gyarapítjuk. A szabadalomtár 1995-ben lezárult, nem gyarapítjuk.

Feltárás, elérhetőség
A dokumentumok elektronikus adatbázisban nem szerepelnek, feltárásuk kézikönyvek alapján történik. Helyben használhatók, kölcsönözésük, fénymásolásuk nem engedélyezett.

ugrás a lap tetejére

 

Tervezési Segédletek (TS)

A Tervezésfejlesztési és Típustervező Intézet által kiadott segédleteket az 1960-as évektől gyűjtjük. Ezek a dokumentumok a tervezők tájékoztatására szolgálnak. Meghatározott témakörökben összefoglaló ismertetést adnak az építéstervezéssel kapcsolatos előírásokról.

Főbb fejezetei

 • Általános (TS-Á)
 • Építészet (TS-É)
 • Statika (TS-S)
 • Épületgépészet (TS-G)
 • Mélyépítés (TS-M)
 • Ár, költségvetés (TS-K)

ugrás a lap tetejére

 

Magyar Építőipari Katalógus (MÉK)

Az Építésügyi Tájékoztatási Központ által kiadott termékismertetőket 1976 óta gyűjtjük. Jelenleg ez az állományrész közel 74 000 termékleírást tartalmaz az építőipar területeiről.

Szakterületek

 • épületgépészet (csövek, idomok, öntvények, szerelvények, fűtés- és légtechnika, mérőberendezések, villamos szerelési anyagok, fényforrások, elzáró szerkezetek, kapcsoló- és jelzőberendezések, vízgépészet, stb.)
 • építőipari gépek (földmunkagépek, szállítógépek és járművek, emelő- és rakodógépek, mélyépítő gépek, építőipari szerszámok és műszerek, anyagelőkészítő-bedolgozó és energia átalakító gépek, stb.)
 • építőanyagok (alapanyagok, féltermékek, fémek, vegyi anyagok, stb.)
 • épületelemek és szerkezetek (előre gyártott szilikátbázisú termékek, tipizált épületek, könnyűszerkezeti termékek, könnyűszerkezetes, tipizált komplett épületek és rendszerek, mérnöki és mélyépítési szerkezetek )

Feltárás, elérhetőség
A katalógusban való keresését Szaklista segíti. Csak nyomtatott formában érhető el. A gyűjtemény helyben használható, fénymásolható, nem kölcsönözhető. Mivel csak egy példányban gyűjtjük és nagy igénybevételnek van kitéve, a jövőben tervezzük a digitalizálását.

ugrás a lap tetejére

Műszaki Kari jegyzetek gyűjteménye

Az MKK és jogelődjei fennállása óta (1965) gyűjtjük az intézmény oktatói által írt és kiadott jegyzeteket, segédleteket, ábragyűjteményeket. 1994-ig a beszolgáltatott példányokból kaptunk, majd vásárlás útján gyarapítottuk a gyűjteményt. 1994-től meglehetősen hiányos az állomány,a hiátusok felszámolását a jövőben tervezzük.

Jelenleg közel 200 dokumentum tartozik a gyűjteménybe. Eredetileg archiválásra szántuk, de a megnövekedett olvasói igények miatt kivételes esetben kölcsönzünk belőle.

Feltárás, elérhetőség
Szerzői- és tárgyszó katalógusban, elektronikus adatbázisokban (PC-LIB-en és az OPACban.)

ugrás a lap tetejére

Termékinformációs dokumentumtár (TER)

A gyűjteményt a kötelespéldányként érkező, hungarikumnak minősülő használati műszaki dokumentumok alkotják.

Dokumentumtípusok:

 • Alkatrészkatalógus
 • Gépkönyv
 • Gyártmányismertető
 • Javítási utasítás
 • Gyártmányleírás
 • Kezelési karbantartás
 • Kezelési utasítás
 • Műszaki előírás
 • Számítógépes felhasználói kézikönyvek
 • Szakgrafika, grafikus műszaki dokumentum
 • Szerelési utasítás
 • Üzembehelyezési utasítás

A TER-dokumentumok nemzeti könyvtári kezelését az OSZK-val kötött szerződés szabályozza.

Feltárás, elérhetőség
1975-től 1990-ig hagyományos cédulakatalógusban, 1990-től 1995-ig belső elektronikus adatbázisban is elérhető. 1995 szeptemberétől 2004 januárjáig szünetelt a feldolgozás. 2004. február 1. és 2005. október 31. között folytatódott az adatbázis építése. Majd szünet és 2008-ban újra indult a  munka. A gyűjtemény jelenleg mintegy 180 000 dokumentumból áll.

ugrás a lap tetejére